Centrotherm - DISPEČINK
Nepřetržitá havarijní služba

Telefon: 326 326 747, 326 326 749
Mobil: 605 221 214
E-mail: dispecink@centrotherm-mb.cz

Adresa

Jana Palacha 1294
293 06 Mladá Boleslav

E-mail: info@centrotherm-mb.cz
Web: centrotherm-mb.cz


Naše služby

Hlavní podnikatelskou aktivitou, která společnost řadí do odvětví energetiky je výroba a rozvod tepelné energie pro Staturání město Mladá Boleslav a Kosmonosy. Na společnost se proto vztahuje zákon č.458/2000 Sb. ve znění zákona č.91/2005 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu st.správy v energetických odvětvích s řadou dalších prováděcích vyhlášek a předpisů

Námi spravovaná energetická soustava zásobování tepelnou energií (CZT) je složena ze 4 samostatných větví horkovodního systému o celkové kapacitě 152 MW, do kterých je dodáváno tepelné medium z teplárny ŠKO-ENERGO s.r.o.. Dodáváme teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 14.000 bytů a domácností a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských subjektů v Mladé Boleslavi a Kosmonosech.